ეთნოგრაფია

ახუაშვილი ნინო – ხეთური დაკრძალვის რიტუალი და პარალელები ქართულ სამყაროსთან;
ბაკურიძე მარიამი – თუშური საქორწილო ტრადიციის ზოგი თვისებურების შესახებ;
ბერიძე ეთერი – ნიგალას ხეობა, ეთნოგრაფიული ჩანაწერები
ბურდული მედეა – სამედიცინო ცნობები ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ნაწარმოებში
ბურდული მედეა – სამკურნალო რიტუალები სვანეთში;
ბურდული მედეა – ნევროფსიქიკური დაავადებების მკურნალობის რელიგიური ცენტრები სვანეთში
ბურდული მედეა – ძველი ქართული მედიცინა არქეოლოგიური მასალის მიხედვით;
ბურდული მედეა – ღვინით მკურნალობის ხალხური ტრადიციები საქართველოში (ენოთერაპია);
გრიშაშვილი იოსები – ყეენობა;
გრიშაშვილი იოსები – ქალაქის ენა;
გრიშაშვილი იოსები – კინტო და ყარაჩოღელი;
გრიშაშვილი იოსები – კრივი;
გრიშაშვილი იოსები – ძველი თბილისის ბიბლიოთეკა;
თოფჩიშვილი რონალდი – XIX საუკუნის მოსახლეობის აღწერის მასალები საქართველოს ეთნოისტორიისა და სოციალური ყოფის შესახებ;
თოფჩიშვილი რონალდი – ზოგიერთი ქართული ეთნოგრაფიული რეალია შავშეთში, კლარჯეთში და ტაოში;
თოფჩიშვილი რონალდი – საქართველოს საკუთარ სახელთა რქმევის ზოგიერთი ტრადიციის შესახებ;
თოფჩიშვილი რონალდი – ქართული მემკვიდრეობითი სახელებისათვის;
თოფჩიშვილი რონალდი – ცენტრალური კავკასიის ეთნიკური ისტორიისათვის;
თოფჩიშვილი რონალდი – ქართული გვარ-სახელები;
თოფჩიშვილი რონალდი – წოვა–თუშები;
თოფჩიშვილი რონალდი – ქართული ხალხური სიმღერები და ცეკვები;
თოფჩიშვილი რონალდი – ქართველთა ეთნონიმები და ეთნოგრაფიულ ერთეულთა აღმნიშვნელი ტერმინები;
თუითი ქევინი – წაწლობის ეტიმოლოგიისა და უძველესი საზოგადოებრივი მნიშვნელობისათვის;
მოსია ბელა – მეგრული ზღაპრის თავისებურებები;
რუხაძე ჯულიეტა – ქართული ხალხური დღესასწაული;
სოზაშვილი ნინო – საბრძოლო საშუალებათა სახისმეტყველება "ამირანში";
ფუტკარიძე ნანა – ტოპონიმ "მარეთის" ეტიმოლოგიისთვის;
ქვრივიშვილი მაია – ქართული ნაციონალური სამოსი;
ქვრივიშვილი მაია – დროისა და სივრცის კატეგორიების აღმნიშვნელი ზოგიერთი ქართული ტერმინისათვის;
ყავრიშვილი ბესარიონი – სვანეთის მოსახლეობა;
შავხელიშვილი აბრამი – თუშეთის ისტორიული წარსულიდან;
შალაშვილი მაია – ოჯახური ტრადიციები კახეთსა და აფხაზეთში;
ჩელებაძე ნაილა, შინი ჰეირათინი – ერთი საქორწინო ტრადიციის შესახებ თერმეს (თურქეთი) ქართველებში;
ჩიქოვანი თეიმურაზი – სამეურნეო ცხოვრება ჯავახეთში;
ჩიქოვანი თეიმურაზი – ჯავახების დასახლება და საცხოვრებელი;
ცოცანიძე გიორგი – ნიშნობა-ქორწილობები თუშეთში;
ჭაბუკიანი დარეჯანი – მიცვალებულის კულტი ლეჩხუმში;
ჭაბუკიანი დარეჯანი – წყლის კულტი ლეჩხუმში;
ხუციშვილი ქეთევანი – წინარექრისტიანული რწმენა–წარმოდგენები საქართველოში;
ჯალაბაძე დავითი – შურისძიების ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტი ფშავის (ხალხურ) ჩვეულებით სამართალში;

 

 

 

 


megobari saitebi

   

22.01.2016