ვებ გვერდი www.dzeglebi.ge შეიქმნა და ვითარდება 2009 წლიდან ენთუზიასტების მიერ. ჩვენი მიზანია საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ძეგლთა აღწერა და მათი პოპულარიზაცია.

am proeqtze sxvadasxva periodSi muSaobdnen:

 

ლიდა კაპანაძე
პროფესია: ფიზიკოსი
დაბადების თარიღი: 1977 წელი.
პროექტში ჩაება: 2009 წლის იანვრიდან

 

ზაზა ქარდავა
პროფესია: IT სპეციალისტი
დაბადების თარიღი: 1977 წელი.
პროექტში მუშაობდა: 2009 წლის იანვრიდან - 2012 წლის ნოემბრამდე

 

დავით გაჩეჩილაძე
პროფესია: ფიზიკოსი
დაბადების თარიღი:  1984 წელი.
პროექტში მუშაობდა: 2009 წლის იანვრიდან – 2011 წლის იანვრამდე.

 

ქრისტინე საბაშვილი
პროფესია: ხელოვანეთმცოდნე
პროექტში მუშაობდა: 2009 წლის იანვრიდან – 2010 წლის მარტამდე.

 

გიორგი კიღურაძე
პროფესია: არქიტექტორი.
დაბადების თარიღი: 1982 წელი.
პროექტში ჩაება 2009 წლის თებერვლიდან

პროექტზე დროებით არ მუშაობს.

 

მარინა იტრიაშვილი
პროფესია:  ინჟინერი
დაბადების თარიღი:  1961 წელი.
პროექტში ჩაება: 2009 მარტიდან - 2013 წლის მარტამდე.

 

მარი  კუთხაშვილი
პროფესია:  ფინანსისტი
დაბადების თარიღი: 1974 წელი.
პროექტში ჩაება: 2010 წლის ოქტომბრიდან

 

ნატალი დვალი
პროფესია: ფილოლოგი
დაბადების თარიღი: 1980 წელი.
პროექტში ჩაება: 2010 წლის ნოემბრიდან – 2011 წლის ივნისამდე.

 

ნინო ივანიაძე
პროფესია: ფილოლოგი
დაბადების თარიღი: 1979 წელი.
პროექტში ჩაება: 2010 წლის თებერვლიდან - 2011 წლის მაისამდე.

 

მარიტა გოგიშვილი
პროფესია: გერმანისტი
დაბადების თარიღი:  1982 წელი.
პროექტში მუშაობდა  2010 წლის ნოემბრიდან 2012 სექტემბრამდე

 

თამარ სარიშვილი
პროფესია: სახელმწიფო მოხელე
დაბადების თარიღი:  1986  წელი.
პროექტში ჩაება: 2010 წლის დეკემბრიდან

 

მაია ლობჟანიძე
პროფესია:  ფილოლოგი
დაბადების თარიღი:  1981 წელი.
პროექტში ჩაება: 2011 წლის თებერვლიდან 2014 წლის აპრილამდე.

დავით მიქავა
პროფესია:  სტუდენტი
დაბადების თარიღი:  1989 წელი.
პროექტში მუშაობდა: 2009 წლის სექტემბრიდან – 2011 წლის მარტამდე.

 

ერეკლე ჩახვაშვილი
პროფესია:  სტუდენტი
დაბადების თარიღი:  1994 წელი
პროექტში მუშაობდა: 2014 წლის ივლისიდან
   
   
   
   
   
   

 

 


megobari saitebi

   

22.12.2014