არქიტექტურა

ადამია ილია – საინგილოს საკულტო ნაგებობანი;
ბერიძე ვახტანგი – IV-VIII საუკუნეთა ხუროთმოძღვრების ისტორიული მიმოხილვა;
ბერიძე ვახტანგი – საქალაქო საცხოვრებელი სახლი;
ბერიძე ვახტანგი – ქართული კულტურა IV-VII საუკუნეებში; არქიტექტურის ზოგადი ხასიათი;
ბერიძე ვახტანგი – სოფლური საცხოვრებელი სახლი;
ბერიძე ვახტანგი – ურავლის ხეობა
ბერიძე ვახტანგი – გარდამავალი ხანის ხუროთმოძღვრების ისტორიული მიმოხილვა;
ბერიძე ვახტანგი – თავდაცვითი ანუ სამხედრო ნაგებობები;
გაგოშიძე ვალერიანი – ოდას ტიპის ორი საცხოვრებელი სახლი და სამეურნეო ნაგებობა რაჭაში;
გარსენიშვილი იზა – ბუხრის ნიმუშები საქართველოს ხალხური ხუროთმოძღვრებისა და ყოფის მუზეუმიდან;
გენგიური ნატო – დვანის წმ. გიორგის ეკლესიის დათარიღების საკითხისათვის;
ვაჩეიშვილი ნიკოლოზი ერთი უცნობი მოვლენის შესახებ ქართულ საეკლესიო ხუროთმოძღვრებაში; (ადრე შუა საკუნეების "ღია" ეკლესიები);
ივანიაძე ნინო კუპელჰალე;
კვიციანი ზვიადი – ლაზიკის ადრექრისტიანული ხანის ტაძრების ისტორიისთვის;
ლეჟავა სამსონი – საქართველოს ხალხური არქიტექტურის ზოგადი მახასიათებლებისათვის. შედარებითი ანალიზი;
მელითაური კონსტანტინე – ადრეფეოდალური რუსთავის ციხის კონსტრუქციები;
შმერლინგი რენე – ქართული ხუროთმოძღვრული ორნამენტი;
ჩუბინაშვილი გიორგი – IV და V საუკუნეების ხელოვნება;
ჩუბინაშვილი გიორგი – ხელოვნება V და VI საუკუნეების მიჯნაზე;
ჩუბინაშვილი გიორგი – VI საუკუნის ნახევრის ხელოვნება;
ჩხეიძე მზეონა – სენაკის აკაკი ხორავას სახელობის დრამატული თეატრი;
ჩხეიძე მზეონა – ახალქალაქის სოფელ ოკამის ეკლესია;
ჩხეიძე მზეონა – ახალქალაქის სოფელ ბარალეთის ეკლესია;
ჩხეიძე მზეონა – სტალინური პერიოდის საქართველოს თეატრალური ნაგებობები;
ხიმშიაშვილი კახა – საქართველოს ხუროთმოძღვრება ანტიკურ პერიოდამდე;
ჯაბუა ნათელა – სამნავიანი ბაზილიკის არქიტექტურული ტიპის არსებობის ეტაპები საქართველოში;
ჯაბუა ნათელა – ქრისტიანული ბაზილიკის არქიტექტურული ტიპი;
ჯაბუა ნათელა – ქრიზმის ასახვის ვერსია საქართველოს საეკლესიო ხუროთმოძღვრებაში;

 

 

 

 


megobari saitebi

   

21.02.2016