ჩვენს ვებ-გვერდზე წარმოდგენილი სტატიები მოიცავს არქიტექტურის, არქეოლოგიის, ისტორიის, ეთნოგრაფიის და სხვა სფეროებს. აღნიშნული მასალა დაგეხმარებათ ზოგადი ცოდნის გაფართოვებაში. თუკი  გაქვთ სურვილი და შესაბამისი მასალა მოცემულ თემებზე, მოხარული ვიქნებით  თქვენთან თანამშრომლობით.

აქ განთავსებული სტატიები გადმოყვანილია
pdf–ფორმატიდან doc-ფაილში, ზოგიერთი აკრეფილია სხვადასხვა წიგნებიდან ან მოწოდებულია თვით ავტორების მიერ სპეციალურად ჩვენი ვებ–გვერდისთვის.

გთხოვთ, სტატიების გამოყენების შემთხვევაში მიუთითოთ ჩვენი ვებ–გვერდის ბმული.

ფოტოების გამოყენების სურვილის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით მისამართზე: dzeglebi@gmail.ge; istoriuli@dzeglebi.ge4.I.2017
საიტზე ატვირთულ იქნა 3 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria21.IX.2016
საიტზე ატვირთულ იქნა 5 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria

sxva28.VII.2016
საიტზე ატვირთულ იქნა 5 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

istoria

sxva


8.VII.2016 საიტზე ატვირთულ იქნა 1 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიაში:

sxva


19.II.2016 საიტზე ატვირთულ იქნა 5 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიებში:

arqiteqtura2.II.2016
საიტზე ატვირთულ იქნა 1 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიაში:

xelovneba22.I.2016
საიტზე ატვირთულ იქნა 2 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიაში:

eTnografia14.I.2016
საიტზე ატვირთულ იქნა 1 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიაში:

arqiteqtura8.I.2016
საიტზე ატვირთულ იქნა 2 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიაში:

istoria2.X.2015
საიტზე ატვირთულ იქნა 4 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიაში:

istoria27.IX.2015
საიტზე ატვირთულ იქნა 2 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიაში:

eTnografia2.VII.2015
საიტზე ატვირთულ იქნა 1 სტატია შემდეგ ჩამოთვლილ კატეგორიაში:

istoria

ჩხეიძე მზეონა – რუხის ციხე;

ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 235 სტატია.


ამჟამად საიტზე სულ ატვირთულია 252 სტატია.
სრული სია შეგიძლიათ იხილოთ ამ ბმულზე: სტატიების სრული ჩამონათვალი


megobari saitebi

   

04.01.2017