დახმარება - ძებნა - წევრთა სია - კალენდარი
სრული ვერსია: ლაშქრობის წესები
> წესები > ლაშქრობის წესები
Molashqre
1. დაუშვებელია გასვლის დღეს, საპატიო მიზეზის გარეშე მოლაშქრეთა "გადაგდება"!

2. სასურველია დათქმულ დროს არ დაიგვიანოთ. დამგვიანებელს არ დაელოდებიან!

3. მოლაშქრეთა ყოველი გასვლა უნდა შეთანხმებული იყოს ადმინისტრაციასთან!

4. ასევე ყოველი გასვლა, აუცილებლად უნდა დაფიქსირებული იყოს "სამომავლო გასვლების" განყოფილებაში. დაუშვებელია ეგერთ წოდებული "ჩუმად გაპარვები"!

5. დასაშვებია ლაშქრობაში წაყვანილ იქნას მხოლოდ გარკვეული კატეგორია ხალხისა. ჯგუფის კატეგორია და საბოლოო სია ხელმძღვანელმა უნდა შეათანხმოს ადმინისტრაციასთან.

6. ლაშქრობაში, ჯგუფში უნდა სუფევდეს ერთიანობა, პატივისცემა და ურთერთ მხარდაჭერა.

7. დაუშვებელია ყოველგვარი წუწუნი და უაზრო პროტესტები!

8. ყოველი ფორუმელი ვალდებულია ლაშქრობაში შეისწავლოს ის უნარები, რაც საჭიროა ბუნებაში ადაპტაციისათვის.

9. ჯგუფის წევრები ვალდებული არიან დაემორჩილონ ჯგუფის ხელმძღვანელს და ასევე უფრო გამოცდილ ხალხს!

10. დაუშვებელია თვითნებურად მარშუტიდან გადასვლა (თუ რაიმე საგანგებო სიტუაცია არ შეიქმნა), თუმცა მცირე კორექტივების შეტანა შესაძლებელია.

ამ ჩამოთვლილი წესებიდან რომელიმეს დარღვევა, გამოიწვევს დამნაშავის მიმართ შესაბამისი ზომების გამოყენებას!
Molashqre
2009 წლის 5 სექტემბერს გამართული შეხვედრისა, უმრავლესობის მიერ გადაწყვეტილ იქნა ნადირობის აკრძალვა მოლაშქრეთა გასვლებში. თევზაობას ეს საკითხი არ შეხებია. აგრეთვე განხილულ იქნა ცეცხლ სასროლი იარაღის ტარების საკითხიც. ამის შედეგად, ძველ წესებს დაემატა ახალიც, რომელიც ვალდებულია დაიცვას ყველა ფორუმელმა!

1. დაუშვებელია გასვლის დღეს, საპატიო მიზეზის გარეშე მოლაშქრეთა "გადაგდება"!

2. სასურველია დათქმულ დროს არ დაიგვიანოთ. დამგვიანებელს არ დაელოდებიან!

3. მოლაშქრეთა ყოველი გასვლა უნდა შეთანხმებული იყოს ადმინისტრაციასთან!

4. ასევე ყოველი გასვლა, აუცილებლად უნდა დაფიქსირებული იყოს "სამომავლო გასვლების" განყოფილებაში. დაუშვებელია ეგერთ წოდებული "ჩუმად გაპარვები"!

5. დასაშვებია ლაშქრობაში წაყვანილ იქნას მხოლოდ გარკვეული კატეგორია ხალხისა. ჯგუფის კატეგორია და საბოლოო სია ხელმძღვანელმა უნდა შეათანხმოს ადმინისტრაციასთან.

6. ლაშქრობაში, ჯგუფში უნდა სუფევდეს ერთიანობა, პატივისცემა და ურთერთ მხარდაჭერა.

7. დაუშვებელია ყოველგვარი წუწუნი და უაზრო პროტესტები!

8. ყოველი ფორუმელი ვალდებულია ლაშქრობაში შეისწავლოს ის უნარები, რაც საჭიროა ბუნებაში ადაპტაციისათვის.

9. ჯგუფის წევრები ვალდებული არიან დაემორჩილონ ჯგუფის ხელმძღვანელს და ასევე უფრო გამოცდილ ხალხს!

10. დაუშვებელია თვითნებურად მარშუტიდან გადასვლა (თუ რაიმე საგანგებო სიტუაცია არ შეიქმნა), თუმცა მცირე კორექტივების შეტანა შესაძლებელია.

11. დაუშვებელია მოლაშქრეთა გასვლებში რაიმე სახის ნადირობა (თევზაობის გარდა), იქნება ეს კანონის დაცვით გათვალისწინებული თუ არა.

12. თევზაობა იქნება მხოლოდ კანონის დაცვით გათვალისწინებული.

13. დაუშვებელია ცეცხლ სასროლი იარაღის ტარება გასვლებში, თუ ეს საჭიროებას არ მოითხოვს. ამას გადაწყვიტავს ადმინისტრაცია. იარაღი ცხადია უნდა იყოს დარეგისტრირებული და გაფორმებული მის პატრონზე.

ამ ჩამოთვლილი წესებიდან რომელიმეს დარღვევა, გამოიწვევს დამნაშავის მიმართ შესაბამისი ზომების გამოყენებას!
Molashqre
2010 წლის 6 აპრილს, კენჭის ყრის შედეგების მიხედვით, გადაწყდა საკითხი სამხედრო ფორმების ტარებასთან დაკავშირებით...

2009 წლის 5 სექტემბერს გამართული შეხვედრისა, უმრავლესობის მიერ გადაწყვეტილ იქნა ნადირობის აკრძალვა მოლაშქრეთა გასვლებში. თევზაობას ეს საკითხი არ შეხებია. აგრეთვე განხილულ იქნა ცეცხლ სასროლი იარაღის ტარების საკითხიც. ამის შედეგად, ძველ წესებს დაემატა ახალიც, რომელიც ვალდებულია დაიცვას ყველა ფორუმელმა!

1. დაუშვებელია გასვლის დღეს, საპატიო მიზეზის გარეშე მოლაშქრეთა "გადაგდება"!

2. სასურველია დათქმულ დროს არ დაიგვიანოთ. დამგვიანებელს არ დაელოდებიან!

3. მოლაშქრეთა ყოველი გასვლა უნდა შეთანხმებული იყოს ადმინისტრაციასთან!

4. ასევე ყოველი გასვლა, აუცილებლად უნდა დაფიქსირებული იყოს "სამომავლო გასვლების" განყოფილებაში. დაუშვებელია ეგერთ წოდებული "ჩუმად გაპარვები"!

5. დასაშვებია ლაშქრობაში წაყვანილ იქნას მხოლოდ გარკვეული კატეგორია ხალხისა. ჯგუფის კატეგორია და საბოლოო სია ხელმძღვანელმა უნდა შეათანხმოს ადმინისტრაციასთან.

6. ლაშქრობაში, ჯგუფში უნდა სუფევდეს ერთიანობა, პატივისცემა და ურთერთ მხარდაჭერა.

7. დაუშვებელია ყოველგვარი წუწუნი და უაზრო პროტესტები!

8. ყოველი ფორუმელი ვალდებულია ლაშქრობაში შეისწავლოს ის უნარები, რაც საჭიროა ბუნებაში ადაპტაციისათვის.

9. ჯგუფის წევრები ვალდებული არიან დაემორჩილონ ჯგუფის ხელმძღვანელს და ასევე უფრო გამოცდილ ხალხს!

10. დაუშვებელია თვითნებურად მარშუტიდან გადასვლა (თუ რაიმე საგანგებო სიტუაცია არ შეიქმნა), თუმცა მცირე კორექტივების შეტანა შესაძლებელია.

11. დაუშვებელია მოლაშქრეთა გასვლებში რაიმე სახის ნადირობა (თევზაობის გარდა), იქნება ეს კანონის დაცვით გათვალისწინებული თუ არა.

12. თევზაობა იქნება მხოლოდ კანონის დაცვით გათვალისწინებული.

13. დაუშვებელია ცეცხლ სასროლი იარაღის ტარება გასვლებში, თუ ეს საჭიროებას არ მოითხოვს. ამას გადაწყვიტავს ადმინისტრაცია. იარაღი ცხადია უნდა იყოს დარეგისტრირებული და გაფორმებული მის პატრონზე.

14. დაუშვებელია მოლაშქრეთა გასვლებში სამხედრო უნიფორმით სიარული, თუმცა ნაწილობრივ ეს დასაშვებია (ანუ მხოლოდ შარვალი, ან მხოლოდ ზედა), მოლაშქრე არ უნდა ჰგავდეს ჯარისკაცს!

ამ ჩამოთვლილი წესებიდან რომელიმეს დარღვევა, გამოიწვევს დამნაშავის მიმართ შესაბამისი ზომების გამოყენებას!
ეს არის ფორუმის "მსუბუქი" (lo-fi) ვერსია. თუ გსურთ იხილოთ სრულად, სურათებით, გაფორმებით და მეტი ინფორმაციით, დააწკაპუნეთ აქ.
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.