ეს საიტი ეხება ლაშქრობასა და მის მონათესავე აქტივობებს. აქ თავს იყრის მოლაშქრისათვის სასარგებლო სხვადასხვა შინაარსის ინფორმაცია, რეგულარულად ემატება ცნობები ახალი ბილიკებისა და საინტერესო ადგილების შესახებ. საიტის მიზანი მოლაშქრეებს შორის ინფორმაციის გაცვლაა, ამიტომ აქ მასალის განთავსება შეუძლია ნებისმიერ მოლაშქრეს, საიტის ადმინისტრაციასთან შეთანხმების შემდეგ.